Свържете се с нас

  Адрес за кореспонденция

  Автотранс-Бандров ЕООД
  ул. Перелик, 18Б
  2700, Благоевград

  Ел. поща: info@avtotrans-bandrov.com

  Управител

  Антон Бандров
  Тел: 0889/065-952
  Ел. поща: anton.bandrov@avtotrans-bandrov.com

  Спедиция

  Сашо Даутев
  Тел: 0879/599-223
  Ел. поща: sasho.dautev@avtotrans-bandrov.com

  Счетоводство

  Катерина Бандрова
  Тел: 0898/785-485
  Ел. поща: katya.bandrova@avtotrans-bandrov.com

  Как да ни намерите